Contacteaza-ne pentru o programare la 0332 401 255

Pentru o programare de telemedicina, va rugam completati formularul de mai jos.

  CONSIMTAMANT IN VEDEREA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  CLINICA EQUILIBRIUM va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal:nume, prenume, data nasterii, CNP, adresa email, adresa postala, telefon mobil, numar card de sanatate, diagnostice medicale, date biometrice, date privind stare de sanatate in urmatoarele scopuri:
  – prestarea de servicii medicale in interesul persoanei vizate (subiectului);
  – prestarea de servicii precum efectuarea programarilor, efectuarea serviciilor medicale (in functie de specialitatea medicala), comunicarea rezultatelor, raportarea rezultatelor in cazul valorilor critice;
  – transmiterea de catre operator a datelor subiectului catre tertii: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Iasi, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, Directia de Sanatate Publica Iasi in scopul: decontare servicii medicale, statistica medicala in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern;
  – medicul prescriptor;
  – transmiterea prin SMS de notificari;
  – efectuarea de apeluri de transmitere de informatii legate de starea de sanatate a persoanei vizate, programari pentru servicii medicale;
  – statistica medicala;
  – cercetare medicala.
  Operatorul de date se obliga ca datele cu caracter personal vor fi:
  – prelucrate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale;
  – adecvate, pertinente si neexcesive, prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;
  – stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si prelucrate.
  Temeiul legal pentru indeplinirea acestor scopuri il constituie consimtamantul dumneavoastra si imi exprim in mod liber optiunea privind prelucrarea datelor.
  Limitam perioada de stocare a datelor dumneasvoastra pesonale la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre de procesare si avand in vedere termenele de arhivare. Stergem datele dumneavoastra la momentul la care ne solicitati acest lucru, cu exceptia datelor a caror furnizare si prelucrare este impusa de o prevedere legala .
  Nu folosim datele dumneavoastra personale pentru a evalua automat aspecte ale personalitatii dumneavoastra sau pentru a lua decizii automate despre dumnevoastra
  Vom dezvalui datele dumneavoastra de contact catre persoane imputernicite care prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in conditiile si limitele prevazute de lege.
  Subiectul este protejat de catre Regulamentul General pentru Protectia Datelor cu caracter personal nr. 679/2016 si potrivit legii, aveti dreptul de informare, acces, rectificare, de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, dreptul de portabilitatea a datelor. Puteti solicita stergerea sau restrictionarea prelucrarii, cu exceptia cazului in care exista motive legitime care sa prevaleze cererii dumneavoastra. Puteti sa va opuneti prelucrarii atunci cand scopul il reprezinta marketingul direct. Aceste drepturi le puteti exercita printr-o cerere scrisa adresata Clincii Equilibrium, la sediul acestei din strada Potcoavei, nr.2, Iasi sau la adresa de email clinica.equilibrium@yahoo.com. In cazul in care considerati ca prelucrarea s-a facut cu nerespectarea legislatiei in vigoare, aveti dreptul de a formula o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal.

  Declar ca datele de mai sus imi apartin si sunt corecte.
  Prezentul consimtamant este valabil pe durata necesara atingerii scopului de prelucrare mentionate sau pana la retragere. Va puteti retrage consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra in scopurile de mai sus in orice moment, fie prin adresarea unei cereri scrise la sediul din strada Potcoavei, nr.2, Iasi sau prin email la adresa clinica.equilibrium@yahoo.com. Puteti renunta la a mai primi orice comunicari de marketing facand click pe functia de dezabonare din email. Daca apreciati ca v-au fost incalcate drepturile prezentate ori ca prelucrarea datelor personale a fost facuta cu nerespectarea altor prevederi ale R.G.D.P. aveti dreptul de a formula plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (Bucuresti, B-dul General Gheorghe Magheru nr 28-30).

  Nota: In masura in care parintele, tutorele minorului, reprezentantul legal, ruda apropiata, apartinatorul persoanei lipsite de discernamant, apartinatorul persoanei nedeplasabile, persoana imputernicita dezvaluie alte date cu caracter personal apartinand subiectului, acesta confirma semnand consimtamantul ca au informat subiectul cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate si ca au obtinut acordul subiectului pentru aceasta operatiune. In acest sens, le revine obligatia de a informa aceste persoane cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

  Locatie/Punct de lucru: STRADA POTCOAVEI, NR.2, ETAJ, IASI

  Date de Contact

  0332 401 255

  0770 585 641

  0332 407 022

  Strada Potcoaei nr.2,
  Iasi

  Program

  Luni – Vineri

  07:00 – 21:00

  Sambata

  Inchis

  Duminica

  Inchis