Termeni şi condiţii de utilizare

Site-ul www.clinicaequilibrium.ro este proprietatea Clinica Equilibrium.
Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul www.clinicaequilibrium.ro . Utilizarea site-
ului, logarea şi accesul la serviciile oferite presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele
ce decurg din acceptarea acestora.
Clinica Equilibrium îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentele termene şi condiţii de utilizare.

Acces

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obţinerea de informaţii despre serviciile medicale oferite de către Clinica
Equilibrium , precum şi accesul la articole şi informaţii medicale.
Orice utilizare în alte scopuri decât acestea nu este permisă. Clinica Equilibrium nu îşi asumă responsabilitatea pentru
securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

Articole şi informaţii

Articolele şi informaţiile medicale publicate pe site-ul www.clinicaequilibrium.ro sunt realizate şi verificate de către o
echipă de medici specialişti ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul Clinica Equilibrium. Scopul acestora este de a oferi
informaţii ştiinţifice şi de specialitate medicală, realizate într-un limbaj accesibil oricărui pacient şi care să fie folosite ca
instrumente în înţelegerea diverselor boli sau a diverşilor termeni medicali.
Subliniem faptul că informaţiile cu caracter medical furnizate prin intermediul acestui site nu se pot substitui consultului
medical direct sau recomandărilor şi tratamentului date de medicul dvs. şi nici nu pot substitui un diagnostic pus în baza
investigaţiilor şi a analizelor dvs. medicale. În cazul în care sunteţi îngrijorat de starea dvs. de sănătate, vă sfătuim ca, pe
lângă informaţiile obţinute prin intermediul site-ului www.clinicaequilibrium.ro, să consultaţi fie medicul dvs., fie unul
dintre medicii noştri specialişti pentru a obţine un sfat competent.

Drepturi de autor

Clinica Equilibrium oferă acces liber la site-ul său şi autorizează utilizatorii să vizualizeze şi să preia informaţii postate pe
site doar în scopuri personale, noncomerciale.
Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de Clinica Equilibrium. Niciun material de pe
acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea explicită a Clinica Equilibrium. Conţinutul
acestui site, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea
dreptului de autor şi sunt proprietatea Clinica Equilibrium sau a partenerilor săi.
Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea sau revinderea unei părţi a materialelor, accesul sau folosirea
informaţiilor şi a materialelor într-un mod ce nu respectă dispoziţiile legislaţiei româneşti sau internaţionale privind
dreptul de autor şi proprietate intelectuală implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.
Clinica Equilibrium îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea şi utilizarea acestui site şi de a
solicita sancţionarea potrivit legii a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea
site-ului, a conţinutului sau a securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Clinica Equilibrium şi serviciile
sale.

Reguli de utilizare

Nu sunt permise:

 • Copierea, multiplicarea şi distribuirea informaţiilor şi a materialelor existente pe acest site.
 • Încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea informaţiilor sau a
  materialelor publicate.
 • Folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau
  pentru trimiterea de e-mailuri comerciale sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri justificate, fără
  acordul scris al posesorilor acestor adrese.
 • Nerespectarea oricăreia dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală, după caz.

Legături externe

Prin intermediul site-ului www.clinicaequilibrium.ro puteţi întâlni şi accesa link-uri către alte site-uri terţe.
Clinica Equilibrium nu-şi asumă răspunderea privind confidenţialitatea acestor site-uri, drept pentru care vă sfătuim să
luaţi cunoştinţă de politicile de confidenţialitate şi condiţiile de utilizare specifice lor.
Răspundere

Clinica Equilibrium nu va răspunde pentru nicun fel de pagube directe, indirecte sau accidentale, rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
 • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice date, informaţii obţinute de pe site-ul
  www.clinicaequilibrium.ro;
 • acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe
care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii din conţinutul
site-ului. Răspunderea pentru informaţiile, opiniile şi conţinutul articolelor publicate pe site-ul www.clinicaequilibrium.ro, pe
blogul Clinica Equilibrium aparţine în exclusivitate autorilor.